مطالب مرتبط:

توهین نشریه آمریکایی به نیروهای امنیتی افغانستان

نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» با اشاره به عدم کارایی و هزینه زیاد آمریکا در این کشور نوشت که نیروهای امنیتی افغ...

مطالب اخیر