مطالب مرتبط:

معارف غور، از ریاست معارف طالبان تا مسدود بودن مکاتب

در مناطقی چون ولسوالی‌های تیوره، دولینه، شهرک، ساغر و تولک به دلیل نفوذ طالبان، دسترسی دانش‌آموزان به تعلیم دشو...

مطالب اخیر