مطالب مرتبط:

در مرحله آزمایشی برای پنجصد هزار نفر در کابل شناسنامه الکترونیکی صادر می شود

مسوولان در اداره توزیع شناسنامه الکترونیکی از آمادگی ها برای توزیع این شناسنامه ها خبر داده ...

مطالب اخیر