مطالب مرتبط:

هشدار نوری المالکی درباره تجزیه عراق

معاون رئیس جمهور عراق درباره تقسیم این کشور در مرحله پس از گروه تکفیری صهیونیستی داعش هشدار داد.

مطالب اخیر