مطالب مرتبط:

جایزه مشروط یک میلیون دالری برای دهقانان هرات

براساس دستور مقام ولایت، تیم‌های مشترک عملیاتی متشکل از بخش‌های امنیتی و اداری به ولسوالی کشک رباط سنگی اعزام ش...

مطالب اخیر