مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، چهارشنبه 9 حمل 96

**افغانستان نزدیک به ١٤٠٠ افسر وزارت دفاع به اتهام فساد از وظیفه برکنار شده اند حکومت برای شرکت در نشست مسکو تص...

مطالب اخیر