مطالب مرتبط:

پیوستن سه تروریست به پروسه صلح در هرات

این افراد همراه با سه میل اسلحه دست داشته خود به مدیریت امنیت ملی ولسوالی غوریان تسلیم شده‌اند.

مطالب اخیر