مطالب مرتبط:

تمام بدبختی ها از این است، که کسی صادق نیست

شورای امنیت سازمان ملل متحد درحالی در آخرین نشست این سازمان بیانیه ای برای صلح مخالفان مسلح و اعضای طالبان با ح...

مطالب اخیر