مطالب مرتبط:

پاکستان اعمار کناره فلزی در خط دیورند را آغاز کرد

اعمار کناره فلزی در ساحات مرزی به سود امنیت و ثبات افغانستان و پاکستان است. به نقل از طلوع، رییس ارتش پاکستان م...

مطالب اخیر