مطالب مرتبط:

پاکستان 30 راکت به ننگرهار شلیک کرد

30 راکت از آنسوی خط دیورند به بخش هایی از ننگرهار اصابت کرد. به نقل از آرزو، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرها...

مطالب اخیر