مطالب مرتبط:

دستور رئیس اجرایی حکومت در خصوص بست های خالی وزارت معارف

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی دستور داده که ظرف شش ماه آینده تمامی بست‌های خالی وزارت معارف پُر و زمینه استخدام م...

مطالب اخیر