مطالب مرتبط:

درگیری طرفداران نماینده پارلمان و عضو شورای صلح در غزنی

هوا داران داکتر جمال عضو شورای عالی صلح غزنی و علی اکبر قاسمی نماینده این ولایت در پارلمان با هم درگیر شدند.

مطالب اخیر