مطالب مرتبط:

پاسپورت افغانی باعدم محدودیت ویزا به ۳۸ کشور

براساس تازه ترین گزارش موسسه «Henely & Partners» در مورد اعتبار پاسپورت کشورهای جهان، پاسپورت افغانی در سال...

مطالب اخیر