مطالب مرتبط:

حمله داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان

افراد داعش بر یک پوسته پولیس محلی در قریه خواجه اشکارا ولسوالی درزآب ولایت جوزجان حمله نمودند که با مقاومت این ...

مطالب اخیر