مطالب مرتبط:

رونمایی اردوی یمن از موشک بالستیک

بُرد این راکت۴۰۰ کیلومتر و دارای سرجنگی به وزن ۳۵۰ کیلوگرم است و دقت اصابت آن ۵ تا ۱۰ متر است.

مطالب اخیر