مطالب مرتبط:

مسابقات انتخابی مشت زنی تیم نوجوانان شهر کابل آغاز شد

مسابقات انتخابی مشت زنی در در رده سِنی نوجوانان از چند روز پیش آغاز شده، فردا پنجشنبه به پایان می رسد.

مطالب اخیر