مطالب مرتبط:

تاکید معاونیت دوم ریاست جمهوری به الکترونیکی شدن انتخابات

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفته است که انتخابات ال...

مطالب اخیر