مطالب مرتبط:

میکانیزم الکترونیکی سازی انتخابات

سر مقاله: برگزاري انتخابات شفاف، عادلانه و عاري از تقلب يکي از خواست هاي شهروندان افغانستان و از انتظارات جامع...

مطالب اخیر