مطالب مرتبط:

۳۰۰ کارمند وزارت دفاع به اعدام و حبس محکوم شدند

وزارت دفاع ملی کشور اعلام کرده که ۳۰۰ تن از کارمندان این وزارت در پیوند به ارتکاب جرایم مختلف، به اعدام، حبس در...

مطالب اخیر