مطالب مرتبط:

“ما به زودی پولیو را از سرتاسر افغانستان محو می کنیم”

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور که در مراسم تهداب گذاری شفاخانه ۳۲۰ بستر نسایی ولادی و اطفال سخن می ...

مطالب اخیر