مطالب مرتبط:

امریکا با افغانستان در حل مشکلات تجارتی یکجا کار می‌کند

مطالب اخیر