مطالب مرتبط:

ملل‌متحد: در کمتر از ۳ ماه، بیش از ۴۷ هزار افغان بی‌جا شده‌اند

مطالب اخیر