مطالب مرتبط:

عدم حمایت پاکستان از شبکه حقانی!!

آریانانیوز: سفیر پاکستان درامریکا گفت: شبکه حقانی نه دوست ماست و نه نماینده ما!! وی گفت: درحقیقت اصلا دوست ندار...

مطالب اخیر