مطالب مرتبط:

کشته شدن یک زن و مرد به اتهام روابط نامشروع در نیمروز

يک مرد در ولایت نیمروز، همسر خود را با یک مرد ديگر به اتهام داشتن روابط نامشروع، به قتل رساند.

مطالب اخیر