مطالب مرتبط:

فعالیت افغانستان درسازمان سارک ادامه دارد!

معين سياسى وزارت امور خارجه با سكرتر جنرال سارك دیدارو گفتگو کرد. در این ملاقات، طرفين روی موضوعات مختلف، از جم...

مطالب اخیر