مطالب مرتبط:

غنی نشان عالی دولتی را به یک سعودی داد!

آریانانیوز: روزگذشته رئیس ‎جمهورغنی با یک تن ازاعضای خانوادۀ سلطنتی عربستان سعودی دیدار وگفتگو کرد. در این دیدا...

مطالب اخیر