مطالب مرتبط:

هنوز در مورد سطح هیات اشتراک کننده در نشست مسکو تصمیم گرفته نشده است

وزارت امور خارجه کشور می گوید که رایزنی‌ها در مورد سطح هیاتی اشتراک کننده در نشست مسکو که قرار درباره صلح افغان...

مطالب اخیر