مطالب مرتبط:

شیوع بیماری حیوانی بور سیلوز در غزنی

آگاهان صحی در غزنی می گویند: شماری از اطفال در غزنی به بیماری حیوانی بورسلوز مبتلا شده اند.

مطالب اخیر