مطالب مرتبط:

عربستان در بخش انکشاف اقتصادی، افغانستان را کمک می‌کند

مطالب اخیر