مطالب مرتبط:

مقامات: یک قوماندان مشهور طالبان در لغمان کشته شد

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب اخیر