مطالب مرتبط:

مقامات: یک قوماندان مشهور طالبان در لغمان کشته شد

مطالب اخیر