مطالب مرتبط:

تا هنوز گزارشی از تحرکات مرزی پاکستان دریافت نکرده ایم

وزارت خارجه در پیوند به گزارش ها از حصارکشی مرزی پاکستان با افغانستان می گوید که هرگونه اقدام از سوی پاکستان در...

مطالب اخیر