مطالب مرتبط:

روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی باید هرچه زودتر آغاز شود

مجلس سنا از حکومت افغانستان می خواهد که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را به منظور استفاده در انتخابات آیند...

مطالب اخیر