مطالب مرتبط:

رای گیری پارلمان اسکاتلند برای جدایی از انگلیس

پارلمان اسکاتلند امروز خود را آماده رای گیری پیرامون امکان برگزاری مجدد همه پرسی جدایی از انگلستان می کند که لن...

مطالب اخیر