مطالب مرتبط:

روابط رئیس جمهور و والی بلخ؛ سرد یا گرم؟!

آنچه را که این واکنش‌ها روشن می‌کند این است که آقای نور پا روی بازی خطرناکی گذاشته است که خطرات احتمالی این باز...

مطالب اخیر