مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان هنوز در مورد فرستادن یا نفرستادن هیئت به نشست صلح مسکو تصمیم نگرفته است

حکومت افغانستان در زمینۀ این که آیا در نشست آیندۀ صلح منطقه‌یی که قرار است در مسکو برگزار گردد هیئتی بفرستد یا خیر، هنوز تصمیم نگرفته‌است.

مطالب اخیر