مطالب مرتبط:

مجلس سنا خواستار احضار سفیر پاکستان به وزارت خارجه شد

مجلس سنا در پیوند به حصارکشی دولت پاکستان در امتداد خط دیورند، از وزارت خارجه کشور می خواهد سفیر این کشور را اح...

مطالب اخیر