مطالب مرتبط:

گفت‌وگوی مشاورین امنیت ملی افغانستان و امریکا

مشاورین امنیت ملی افغانستان و امریکا، چگونگی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه و همکاری های دو طرف را بررسی کردند.

مطالب اخیر