مطالب مرتبط:

کشف و انهدام یک فابریکه بزرگ تولید هیروئین در ولایت هلمند

یک فابریکه بزرگ هیروئین در ولایت هلمند منهدم و مقدار هنگفتی مواد مخدر از بین برده شد.

مطالب اخیر