مطالب مرتبط:

برکناری نزدیک به ۱۴۰۰ تن از منسوبین ارتش ملی

وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید در سال ۲۰۱۶ خورشیدی نزدیک به ۱۴۰۰ نفر از منسوبان ارتش ملی از مسؤولیت‌شان برکنار گردیده‌اند.

مطالب اخیر