مطالب مرتبط:

رییس شورای ولایتی هرات ختم وظیفه شد

کامران علیزایی محکوم به دو و نیم سال زندان شد. مرکز عدلی و قضایی کابل پس از بارها فراخواندن علیزایی به جلسه داد...

مطالب اخیر