مطالب مرتبط:

اظهارات رولا غنی برای حذف قوم اوزبیک می باشد

صدور حکم خانم رییس جمهور در مورد معاون اول ریاست جمهوری کشور ثابت می سازد که ارگ علاقمند تثبیت واقعیت و یا تطبی...

مطالب اخیر