مطالب مرتبط:

بشیر احمد ته ینج از مردم افغانستان عذرخواهی کرد

بشیر احمد ته ینج از رشوت خوری هم صنفانش عذرخواهی کرد. این نماینده مجلس و سخنگوی حزب جنش در صفحه شخصی خود نوشت: ...

مطالب اخیر