مطالب مرتبط:

امنیت ملی وسیله ای برای سرکوب و حذف

سرانجام مجلس نمایندگان، برمبنای حکم ماده نود و یک قانون اساسی افغانستان، این صلاحیت خود را به نفع سه مقام ارشد،...

مطالب اخیر