مطالب مرتبط:

گوشه یی از برنامه روزانه رییس جمهور و رییس اجراییه

بر اساس اعلام دفتر سخنگوی ریاست جمهوری و ریاست اجراییه شرح کار روزانه سران حکومت به شرح ذیل می ...

مطالب اخیر