مطالب مرتبط:

ساخت دیوار شیشه ای به دور برج ایفل

براساس تصمیم شورای شهر پاریس به دلیل «تهدیدات تروریستی» برج ایفل به تجهیزات محافظتی از جمله دیوار شیشه ای ضد گل...

مطالب اخیر