مطالب مرتبط:

توطئه‌ برای تقسیم منطقه توسط شبکه های تروریستی

رئیس جمهور ترکیه در یک همایش با حضورجوانان در استانبول گفت: همانگونه که مرزهای میان کشورهای منطقه صد سال پیش با...

مطالب اخیر