مطالب مرتبط:

۱۰هزار سی.سی خون، هدیه مردم فراه به نیروهای امنیتی و بیماران

جوانان فراهی می گویند که با اهدای خون خود، می‌خواهند زندگی سربازان و بیمارانی را که به خون نیاز دارند، نجات دهند.

مطالب اخیر