مطالب مرتبط:

علاقمندی روسیه بر سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی و بندهای آب افغانستان

وزارت انرژی و آب می گوید: روسیه علاقمند است تا در بخش تولید انرژی و ساختن بندهای آب در افغانستان سرمایه گذاری کند.

مطالب اخیر