مطالب مرتبط:

عقب زده شدن حمله گروه طالبان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب.

مطالب اخیر