مطالب مرتبط:

باشندگان ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ ازنبود امنیت شکایت دارند

(Visited 12 times, 1 visits today)

مطالب اخیر